Chuối đắk lăk

$10,000.00

Chuối được trồng ở các tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông). Nải chuối to và đều, đẹp. Chuối giao và để 2-3 ngày sẽ chín và có thể ăn được.

Danh mục: Từ khóa: